1. Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1. Üldised müügitingimused kehtivad mulgimoto.ee klientide (edaspidi Klient) ja mulgimoto.ee omaniku OÜ Maggot ( edaspidi mulgimoto.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. mulgimoto.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.mulgimoto.ee
1.3 . Juhul kui tehnilise vea tõttu on pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust.
1.4. mulgimoto.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ostu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
2.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa korvi.”
2.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
2.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada, vajutades toote pildi kõrval olevale punasele märgile.
2.4. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.
2.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

4. Tellitud kauba eest tasumine
4.1 Klient valib makseviisiks pangaülekande, mille järel edastatakse arve e-posti aadressile.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:
5.1.1. Smart POST pakiautomaat, Omniva pakiautomaat.
5.2. mulgimoto.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.3 Toode postitakse kui toote eest on tasutud arve.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@mulgimoto.ee
6.2. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.3. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub mulgimoto.ee ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.
6.4. mulgimoto.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Kliendil on õigus pretensioon esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@mulgimoto.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; mulgimoto.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
8.1. mulgimoto.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

Viimati uuendatud: 23.05.2023

8.2 Meie kodulehe privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kogume, kasutame, säilitame ja kaitseme teie isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele (GDPR) ja teistele asjakohastele andmekaitsealastele seadustele. Palun lugege hoolikalt läbi alljärgnev teave meie andmete kogumise ja töötlemise kohta.

8.3 Isikuandmete kogumine
Me võime koguda isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui te meiega suhtlete, meie teenuseid kasutate või kui annate meile oma andmeid muul moel. Isikuandmete näited, mida me võime koguda, hõlmavad teie nime, kontaktteavet, e-posti aadressi, demograafilisi andmeid ja muud teavet, mis on vajalik meie kodulehega seotud teenuste pakkumiseks.

8.4 Isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

8.5 Meie kodulehe teenuste osutamine ja isikupärastamine vastavalt teie vajadustele.
Teiega suhtlemine, sealhulgas päringutele vastamine ja teavituste saatmine.
Statistiliste analüüside tegemine ja meie kodulehe parendamine.
Seaduslike nõuete täitmine ja muud õiguspärased eesmärgid.
Isikuandmete avalikustamine
Me ei jaga, müü ega edasta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seadusega nõutud või lubatud ulatuses või kui teil on selleks antud nõusolek.

8.6 Andmete säilitamine ja turvalisus
Me säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks või seadusega ettenähtud aja jooksul. Me rakendame mõistlikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise eest.

8.7 Küpsised ja veebimajakad
Meie koduleht võib kasutada küpsiseid ja veebimajakaid (web beacons), et parandada kasutajakogemust, koguda teavet ja analüüsida kodulehe liiklust. Te võite küpsised oma veebilehitsejas keelata, kuid see võib mõjuda teatud kodulehe funktsioonide kasutamist või piirata teie võimalusi meie kodulehega suhelda.

8.9 Teie õigused
Teil on GDPR-i alusel mitmed õigused seoses teie isikuandmetega. Teil on õigus juurdepääsuks, parandamiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, andmete ülekandmiseks ning õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Kui soovite neid õigusi kasutada või teil on muid privaatsusega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

8.10 Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele
Meie koduleht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, millel on oma privaatsuspoliitika. Me ei vastuta ega kontrolli nende veebilehtede privaatsustavade eest ning soovitame teil lugeda nende veebilehtede privaatsuspoliitikat.

8.11 Andmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)
Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole EMP-d, tagame asjakohaste kaitsemeetmete rakendamise, et tagada teie isikuandmete turvalisus vastavalt kohaldatavale seadusele.

8.12 Privaatsuspoliitika muudatused
Võime aeg-ajalt muuta oma privaatsuspoliitikat. Kõik muudatused jõustuvad pärast selle kodulehele postitamist. Soovitame teil regulaarselt kontrollida privaatsuspoliitika uuendusi.

8.13 Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi, muresid või taotlusi seoses privaatsuspoliitikaga või isikuandmete töötlemisega, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

OÜ Maggot
Pärnu mnt 2, Viljandi
info@mulgimoto.ee
53738300

Loodame, et käesolev privaatsuspoliitika selgitab teile, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme. Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.